بازرگانی معین گستر

بهترین سازمان خدمات دهی در ایران

بازرگانی معین گستر

گچ سفید

گچ سفید یا کالسینه (CaSO4) سفید صاف است که به طور گسترده‌ای در صنایع ساختمانی، غذایی و دارویی استفاده می‌شود. گچ سفید از گچ سنگ (CaSO4.2H2O) تهیه شده و در فرآیندهای خلاط‌کاری، گچ‌بری، سنگ‌نما و سایر فرآیندهای صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

امروزه، گچ سفید به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی مطلوب خود، در ساخت و سازهای بسیاری به‌عنوان یکی از مهمترین مواد اولیه به شمار می‌رود. همچنین، گچ سفید در تهیه آب گچ، کارهای نقاشی و دکوراسیون داخلی استفاده می‌شود.
 
در صنایع غذایی، گچ سفید به عنوان یک عامل حافظه، استفاده می‌شود تا پایداری و کیفیت مواد غذایی افزایش یابد. همچنین، گچ سفید مورد استفاده قرار می‌گیرد تا pH مواد غذایی را تنظیم کند.
 
در صنایع دارویی، گچ سفید به عنوان یک عامل خاص تثبیت کننده در تهیه تقریباً هر نوع قرص و کپسولی که شامل مواد فعال‌واحد مختلف نظیر ویتامین‌ها، معدنی‌ها و داروهاست، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
در کل، گچ سفید به دلیل خواصی که دارد، می‌تواند در صنایع مختلف به‌عنوان یک ماده مهم مورد استفاده قرار گیرد.