بازرگانی معین گستر

بهترین سازمان خدمات دهی در ایران

مواد پتروشیمی و اهمیت آن

مواد پتروشیمی یکی از مهم‌ترین منابع انرژی و مواد اولیه در صنایع مختلف تولید است. این مواد شامل هیدروکربن‌های خام، گاز طبیعی، نفت خام، پلیمرها، رزین‌ها، کودهای شیمیایی و … است. این مواد به دلیل وجود عناصر شیمیایی مختلف در آن‌ها، قابل استفاده در تولید بسیاری از محصولات هستند.

1- صرفه جویی در هزينه:

استفاده از مواد پتروشيمی به دليل كارايی بالا و كاهش هزينه توليد، باعث صرفه جویی در هزینه های توليد شده و كسب سود بالاتر برای كارخانجات خواهد شد.

2- حضور در بازار جهانی:

با استفاده مناسب و به روز فن آورى هاى صنعتى، كارخانجات قابلیت رقابت با سایر کشور ها را خواستار خود خواهد داشت.

3- حضور در صنعت جديد:

با استفاده مناسب و به روز فناورى هاى صنعتى، قابل حضور در صنعت جديد يكى از چالش های جديده كارخانجات است .

4- حضور در بازار دائم:

با استفاده مناسب و به روز فن آورى هاى صنعتى، كارخانجات قابل حضور در بازار دائم نظير لباس يكى از چالش های جديده كارخانجات است .

مواد پتروشیمی شامل مواد شیمیایی است که از نفت و گاز طبیعی به دست می‌آیند. این مواد را معین گستر به بالاترین کیفیت به مشتریان ارائه میدهد .