بازرگانی معین گستر

بهترین سازمان خدمات دهی در ایران

بازرگانی معین گستر

حمل و نقل دریایی کالا

حمل و نقل دریایی کالا یکی از مهمترین روش های انتقال کالاهای بزرگ به طول جهان می باشد. در این روش، کالاها در کانتینر ها یا بارگیری شده در سفینه ها حمل می شوند و به مقصد نهایی ارسال می گردند.

یکی از مزایای حمل و نقل دریایی کالا، هزینه کمتری نسبت به روش های دیگر از جمله حمل و نقل با هواپیما و جاده است. همچنین برای بارهای بزرگ و سنگین، این روش انتقال امن تر و راحت تر است.
 
اما در عین حال، حمل و نقل دریایی کالا همراه با چالش هایی نظیر عدم اطمینان از مسیر و زمان پیش بینی نشده است. همچنین خطراتی همچون آتش سوزی، سانحه، سرقت و دزدی وجود دارد که باعث افزایش هزینه های بیمه می گردد.
 
با توجه به مهم بودن حمل و نقل دریایی کالا، بسیاری از شرکت های باربری با همکاری شرکت های شناورسازی و بارگیری سعی در بهبود این روش حمل و نقل دارند. از پیشرفت های جدید می توان به به کارگیری تکنولوژی ردیابی بار و روبات های باربری اشاره نمود.